بسته بندی با روش اتمسفر اصلاح شده چیست؟

همه می دانند که موادغذایی همیشه تازه نمی مانند. شیر ترش می شود، نان کپک می زند، گوشت رنگ قهوه ای پیدا کرده و بو میگیرد.

عوامل زیادی باعث فساد موادغذایی می گردد. اکسیژن موجود در هوا می تواند فرآیندی از خرابی به نام اکسیداسیون را بوجود آورد. به عنوان مثال چربی ها و روغن های موجود در موادغذایی می توانند اکسید شوند و آنرا فاسد سازند.

یکی از اصلی ترین دلایل خراب شدن محصولات غذایی، رشد میکروب هایی از قبیل باکتریها، مخمرها و کپک ها می باشد. این میکروبها بر روی موادغذایی تغذیه و رشد می کنند و باعث خراب شدن آن می شوند.
ظاهر محصولات غذایی می تواند به دلیل قرار گرفتن در معرض هوا به مرور زمان تغییر پیدا نماید. به عنوان مثال، گوشت قرمز تازه بعد از مدتی به دلیل تعامل شیمیایی بین اکسیژن و رنگدانه های موجود در بافت آن، قهوه ای می شود.

روش های مختلفی جهت کاهش سرعت این فرآیندهای فساد پذیر و در امان نگهداشتن محصولات غذایی از این موارد مخرب وجود دارد که یکی از آنها می تواند نگهداری در یخچال باشد، زیرا هرچقدر که دما پایین تر باشد، به همان نسبت، سرعت رشد میکروبها هم پایین تر می آید و همچنین از دیگر روش ها می توان به نگهداری همراه با اسید، فرآیند پخت با نمک و یا اضافه کردن نگهدارنده های شیمیایی، اشاره کرد.

با این وجود، تازه نگه داشتن موادغذایی تا حد امکان و بدون افزودنی، هم اکنون به عنوان یک چالش بزرگ در نظر گرفته می شود که یکی از مهمترین فناورهای دستیابی به این هدف، بسته بندی محصولات غذایی در داخل ظروف با استفاده از دوخت (سیل) فیلمی بر روی دهانه آن می باشد، البته بسته بندی همراه با مخلوطی از گازهای طبیعی با نسبت های دقیق کنترل شده می باشد که در نتیجه می تواند بطور قابل ملاحظه ای سرعت فسادپذیری با مهار فرآیند اکسیداسیون و رشد میکروب ها را پایین آورد.

ماهیتا این نوع از بسته بندی توسط اتمسفر اصلاح شده، انجام می شود، اتمسفری که در آن مواد غذایی بسته بندی می شوند، اصلاح می گردد، در نتیجه فسادپذیری به طور قابل ملاحظه ای کاهش و نهایتا ماندگاری محصول افزایش پیدا می نماید.
نوع و نسبت ترکیب گاز مورد استفاده در بسته بندی، تا حد زیادی به نوع محصول غذایی قرار گرفته در بسته و نوع فسادپذیری مرتبط با آن یا تغییرات رفتاری ماده غذایی، مرتبط می باشد.
جهت بسته بندی یک محصول با روش اتمسفر اصلاح شده، نیاز به ماشین آلات پیشرفته می باشد تا از این طریق هوا از داخل بسته بیرون کشیده شود و در عوض آن با یک ترکیب گازی دقیق جایگزین گردد و نهایتا توسط دوخت فیلمی بر روی دهانه ظرف (سیل)، باعث شویم تا فقط ترکیب گازی ما بهمراه محصول در داخل بسته قرار گیرد و همچنین از وجود گازهای دیگر در آن جلوگیری کرده باشیم.

تمامی حقوق وب سایت متعلق به استیل غرب آسیا - کپی رایت 2023 | طراحی سایت با واحد انفورماتیک ماشین سازی استیل غرب آسیا
Tellephone
0