پزشکی داروسازی

 

بسته بندی محصولات دارویی به دلیل استریل بودن آنها، مورد مهمی می باشد که تولیدکنندگان به آن توجه بالایی دارند.
محصولات پزشکی و داروخانه ای توسط ماشین آلات استیل غرب آسیا می توانند بسته بندی و پس از آن توسط گازهای مربوطه استریل گردند.
ما توسط روش های کار اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، جوابگوی نیاز مشتریان با توجه به ظرفیت تولید مورد نیازشان هستیم.
ماشین آلات ما می توانند در کلاس های مختلف کلین روم مورد استفاده قرار گرفته شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.